Kecap-Kecap Nu Sora Vokalna Robah antara Basa Indonésia jeung Basa Sunda

. Kecap-Kecap Nu Sora Vokalna Robah antara Basa Indonésia jeung Basa Sunda

No Basa  Sunda Basa indonésia Hartina
1. Almenak Almanak Buku pananggalan
2. Alesan Alasan Lantaran
3. Alpuket Alpokat Ngaran bungbuahan
4. Andel Andal Percaya
5. Areng Arang Bahan bakar tina kai
6. Asem Asam Ngaran tutuwuhan
7. Atlit Atlet Olahragawan
8. Baikat Boikot Diasingkeun
9. Balanja Belanja Barangbeuli
10. Balati Belati Alat  siga peso
11. Balé Balai Ngaran wangunan
12. Bales Balas Males
13. Banda Benda Banda
14. Bangké Bangkai Bagong
15. Bangawan Bengawan Walungan
16. Barandal Berandal Jalma jahat
17. Bayawak Biawak Ngaran sato
18. Baseuh Basah Ngandung cai
19. Bayem Bayam Ngaran sayuran
20. Béntang Bintang Ngaran banda langit
21. Bekel Bekal Bekel
22. Beulah Belah Rusak atawa ngajadi dua
23. Beuli Beli Nukeran barang ku duit
24. Beulit Belit Meulit
25. Bener Benar Saenyana
26. Beungkak Bengkak Ngagedéan
27. Beusi Besi Logam nu teas
28. Bopati Bupati Pamingpin daérah
29. Cabé Cabai Ngaran sayuran
30. Calana Celana Papkéan lalaki
31. Camberut Cemberut merengut
32. Catet Catat Nuliskeun perkara anu penting
33. Cepet Cepat Gancang
34. Dalapan Delapan Angka
35. Dalima Delima Ngran bungbuahan
36. Darajat Derajat Ukuran juru
37. Daréktur Direktur Pamingpin pausahaan
38. Doktor Dokter Ahli ngubaran kasakit
39. Durén Durian Ngaran bungbuahan
40. Érloji Arloji Jam
41. Ganjel Ganjal barang nu diteundeun dina handsapeun suku parabotan
42. Garéja Gereja Tempat ibadah Agama Kristen
43. Gélo Gila Teu waras
44. Gumbira Gembira Seneng haténa
45. Haté Hati Haté
46. Hurmat Hormat Sikep ngahargaan
47. Inget Ingat Éling, sadar
48. Jagong Jagung Ngaran tutuwuhan
49. Jarapah Jerapah Ngaran sato
50. Jandéla Jendela Lawang cahaya
51. Jarawat Jerawat Éwateun
52. Janggot Janggut Bulu nu jadi dina gado
53. Jinis Jenis Wujud
54. Kacambah Kecambah Togé kacang héjo nu geus panjang
55. Kacapi Kecapi Salasahiji alat kasenian Sunda
56. Kalapa Kelapa Ngaran tutuwuhan
57. Kaliwon Keliwon Sawaréh tenpat pembantu Kepala Désa
58. Kaméja Kemeja Pakéan lalaki
59. Kancana Kencana Émas
60. Kapala Kepala Pamingpin
61. Kaponakan Keponakan Alo
62. Karabat Kerabat Baraya deukeut
63. Karana Karena Sabab
64. Karanjang Keranjang Wadah tina anyaman
65. Karéta Kereta Salasahiji alat transportasi
66. Karikil Kerikil Batu leutik
67. Kebon Kebun Taneh nu dipelakan palawija
68. Kelenci Kelinci Ngaran sato
69. Kemis Kamis Ngaran poé
70. Kiripik Keripik Kadaharan tina sampeu
71. Konéng Kuning Ngaran warna
72. Kongkrit Kongkret Aya wujudna
73. Koreupsi Korupsi Curang dina hal nguruskeun duit
74. Korsi Kursi Alat pikeun diuk
75. Kuciwa Kecewa Hanjakal
76. Kudrat Kodrat Salasahiji sipat Allah
77. Kumpeni Kompeni Panjajah
78. Kuna Kuno Tinggaleun jaman
79. Konci Kunci Pakakas jeung ngonci panto
80. Kuramas Keramas Ngumbah buuk
81. Kurupuk Kerupuk Ngaran kadaharan
82. Lomari Lemari Parabotan imah
83. Lami Lama Lila
84. Lulucon Lelucon Lucu
85. Loncat Luncat Ngajol
86. Mabok Mabuk Ngarasa rieut atawa sebel
87. Macem Macam Rupa
88. Maén Main Ulin
89. Maksad Maksud Tujuan
90. Malati Melati Ngaran tutuwuhan
91. Malem Malam Peuting
92. Males Malas Kedul
93. Mancanagara Mancanegara Luar negri
94. Masjid Mesjid Tempat ibadah Agama Islam
95. Mantega Mentega Bahan kadaharan
96. Mayit Mayat Jalma nu geus maot
97. Mirah Murah Terjangkau
98. Nagara Negara Taneh nu puguh watesan
99. Naraka Neraka Salasahiji tempat di akherat
100. Naséhat Nasihat Papatah
101. Nomer Nomor Angkan atawa kode
102. Obah Ubah Oyag
103. Ondang Undang Dipenta datang
104. Onta Unta Ngaran sato
105. Orat Urat Bagian alat tina
106. Paduli Peduli Keun baé
107. Pager Pagar Jajaran awi
108. Palangi Pelangi Katumbiri
109. Palayan Pelayan Juruladén
110. Panasaran Penasaran Tacan ngarasa sugema haté
111. Panata Penata Tata titi
112. Pandékar Pendekar Ahli menca
113. Pangacara Pengacara Advokat
114. Pangarah Pengarah Tukang ngarahkeun hiji hal
115. Pangaruh Pengaruh Tukang mangaruhan hiji hal
116. Pangurus Pengurus Tukang nguruskeun hiji hal
117. Panjara Penjara Tempat ngerem jalma
118. Pansiun Pensiun Pangsiun
119. Parahu Perahu Ngaran salasahiji tutumpakan di cai
120. Parangko Perangko Segel dina surat
121. Pariksa Periksa Neangan raratan
122. Pasantrén Pesantren Tempat keur nu santri
123. Patani Petani Tukang tatanén
124. Pesen Pesan Talatah
125. Peulpén Pulpen Alat keur nulis
126. Piagem Piagam Diploma(Ijasah)
127. Prasajarah Prasejarah Sajarah purbakala
128. Pulisi Polisi Aparat nagara
129. Pulitik Politik Pulitik
130. Risiko Resiko Kasusah nu bisa timbul
131. Robah Rubah Ganti kaayaan
132. Sadia Sedia Geus aya, tinggal make
133. Sajarah Sejarah Sajarah
134. Sakarat Sekarat Rék ngaleupaskeun nyawa
135. Salagi Selagi Deui
136. Salasa Selasa Ngaran poé
137. Samangka Semangka Ngaran bungbuahan
138. Sambarang Sembarang Unggal
139. Sangsara Sengsara Hirup susah
140. Sapatu Sepatu Sapatu
141. Sapélé Sepele Teu penting
142. Saperti Seperti Siga
143. Sarikat Serikat Kumpulan
144. Sarta Serta Kabarengan
145. Satia Setia Tumuwuh
146. Sedep Sedap Rasa ngeunah
147. Seger Segar Rasa ngeunah awak
148. Sendal Sandal Sendal
149. Senén Senin Ngaran poé
150. Sapéda Sepeda Alat tutumpakan
151. Sikep Sikap Pamadegan
152. Sirop Sirup Cai gula anu kentel
153. Sumanget Semangat Nu nimbulkeun kahayang
154. Taliti Teliti Talété
155. Tambaga Tembaga Ngaran logam
156. Tanaga Tenaga Kakuatan
157. Taneuh Tanah Taneuh
158. Tangkep Tangkap Nyerek
159. Tarampil Terampil Rikat
160. Tarasi Terasi Bahan keur sambel
161. Tarompét Terompet Ngaran tatabeuhan nu ditiup
162. Tartib Tertib Nurutkeun aturan
163. Tatangga Tetangga Karabat(wargi) deukeut
164. Tangtrem Tentram Aman
165. Tetep Tetap Angger, teu robah
166. Torowongan Terowongan Jalan di jero taneuh
167. Tindes Tindas Neken
168. Torobos Terobos Moncor
169. Treuk Truk Ngaran mobil
170. Tulatén Telaten Titen
171. Tumbak Tombak Pakarang

 

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

Juni 2018
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: