Kecap Pangantet jeung Panyeluk

kecap Panganten jeung panyeluk

Kecap Pangantét

Kecap pangantét nye éta kecap pancén anu gunana pikeun ngantétkeun caritaan kana katerangan, ilaharna cicing hareupeun kecap barang. Kecap pangantét jadi pananda (direktor) kana kecap barang minangka sumbu (aksis) nepika kawangun pfrasa pangantét. Cicingna kecap pangantét dina wangun frasa bisa dipolakeun jadi conto di handap ieu

KPang                        +          (KB Tempat)              +          KB          FPang

Contona:

 • Di bandung
 • Dina (luhureun) meja

Dumasar kana pancéna dina leunjeuran kalimah kecap pangantét miboga sababaraha harti:

1.      Tempat ayana : di, dina

2.      Arah tujuan : ka, kana

3.      Asal/awal : ti, tina

4.      Alat ; ku, kana

5.      Bahan : ti, tina

6.      Pangbanding : jiga, siga, kawas, ibarat, lir, saperti, batan mana, ti batan, ti mana, alah manéh

7.      Panglaku : ku, salaku, sabage

8.      Pangiwal : iwal, jaba, kajaba

9.      Pangwates : semet, nepika

10.  Tujuan : keur, kanggo, pikeun

11.  Panyatra : jeung, sareng

12.  Pangjumlah : jaba ti, sajaba ti, salian ti

13.  Pangrandap : ka

2.2 kecap panyeluk

Kecap panyeluk atawa inerjeksi nya éta kecap pancén anu miboga fungsi pikeun ngébréhkeun sora bituna rasa panyaturna. Dina leunjeuran kalimah, kecap panyeluk téh taya hubungan langsung jeung kecap atawa bagian kaliamah. Sipatna di luareun kalimah (ékstara-kalimah), umumna miheulaan kaliamh, najan sok aya anu di tukangeun kaliamh. Kecap panyeluk kaasup salasahiji ragam basa lisan antara ieu kecap téh mimindengna digunakeun dina ragam basa liasan.Dina ragam basaa tulisan, kecap panyeluk téh sok diselang ku tanda koma(,). Contona

 • Wah, aya lauk badag-badag teuing!
 • Hih atuh, wayahna baé kasép sing adék prihatin!

Dumasar kana pancéna dina leunjeuran kalimah, kecap panyeluk miboga sababaraha harti:

1.      Bungah/gumbira : horé, horséséh

2.      Kagét : ambuing, lakadalah, euleuh, wah

3.      Geuleuh : iy, éy, wéw, yéy

4.      Keuheul : ih. Na, yéh

5.      Nyeri : aduh, lah, alahieung

6.      Tumamprak : alhamdulillah, sukur

7.      Neneda/meredih : gusti, nun gusti,ya Alloh

8.      Umajak : yu, hayu, atuh, mangga

9.      Karumasan : nuhun, hatur nuhun

10.  Mupuas : puas, hag siah, euleuh

11.  Ngageuri : emh, hih, cing atuh

Jaba ti éta, dina kalimah lisan sok aya unsur anu mirip kecap panyeluk,disebutna panggentra (vokatif). Panggentra nya éta unsur tambahan atawa sélér (satelit) tina kalimah, anu mangrupa kecap atawa frasa barang anu nuduhkeun jama anu diajak nyarita. Sipatna manasuka, bisa aya bisa henteu, sarta cicingna bisa dihareupeun, tengah kalimah, jeung di tungtung kalimah. Conto

 • Jang, cing pangmeulikeun obat batuk!
 • Iraha sumping ti Batawai, kang?
 • Upami teu kaabotan, Bapa, saur pun biang tiasa nambut motor.

Unsur panggentar henteu jadi bagian langsung atawa gembleng tina kaliamh, katempona siga buntut, jadi mangrupa sélér (satelit). Dina basa lisan ébréh tina lentongna, ari dina basa tuliasan dicirian ku tanda koma (,). Gunana panggenta téh ditujukeun kanu diajak nyarita sangkan aya perhatian, utamana lamun aya pamiarsa liana. Wujud panggentar bisa rupa-rupa kayaning:

1.      Ngaran jalma, boh aya gelaran boh euweuh, saperti Angga Pa Haji

2.      Istilah pancakaki saperti Ma, Pa, Mang, Bi, Kang, Ceu, Ayi, Aki

3.      Kedaling kasab atawa propesi saperti Pa Kades, Jang Guru, Bu Bidan

4.      Kedaling kaayaan saperti Néng, Geulis Kasép, Bageur

5.      Kedaling keukeuheulsaperti Bebel, Kéhéd, sirit, begu, kunyuk

 

Advertisements

6 Pairan (+add yours?)

 1. RIAD
  Nov 12, 2012 @ 13:05:32

  SAE EUY,,,,,
  KEMBANGKEUN DEUI!!!!!!!!!!!!
  BALESS!!! RIADI112@YAHOO.CO.ID

  Waler

 2. Niar Siti
  Jun 05, 2014 @ 10:35:14

  Keren banget Bang!!!! 🙂

  Waler

 3. Santyafeilla
  Nov 02, 2015 @ 00:41:39

  Sae👍

  Waler

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

Juni 2018
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: